(poništenje postupka) Nabavka goriva u 2021. godini

Datum objave: 15.06.2021. 11:38 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.06.2021.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1018-1-1-13-4-34/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA KOMUNALNO STAMBENI FOND
IDB/JIB 4263370970004
Kontakt osoba ERVIN TATAREVIC
Adresa Trg Prvog predsjednika Predsjedništva RBiH Alije Izetbegovića
Poštanski broj 77220 Cazin (bhp sa)
Općina/Grad Cazin
Telefon (037) 515-280
Faks (037) 515-295
Elektronska pošta juksfc@gmail.com
Internet adresa www.juksfc.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Cazin

I 2.c. Djelatnost

Upravljanje i održavanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Svi lotovi

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

1,2

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

255644,44

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka goriva u 2021

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka goriva u 2021.godini
Lot 1 – Nabavka goriva za redovno poslovanje ustanove
Lot 2 – Nabavka goriva za potrebe zimskog održavanja puteva po MZ-ma

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 3. Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Ne

III 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Ne

III 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 1 – Nabavka goriva za redovno poslovanje ustanove

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Gorivo za potrebe službenih vozila javne ustanove

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori
energije

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

cca

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

17094,01

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Na BP dobavljača

III Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

R.br. Naziv Učešće
1 Operativni troškovi 30,00 %
2 Cijena 70,00 %

Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Rješenje URŽ-a BiH broj JN2-03-07-1-1108-7/21 od 09.06.2021. zaprimljen u Ustanovu 14.06.2021.


Potkriteriji


V 1. E_Annex V_1

14.6.2021.


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 2 – Nabavka goriva za potrebe zimskog održavanja puteva po MZ-ma

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Gorivo (dizel) za potrebe održavanja nerazvrstanih puteva po mjesnim zajednicama

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori
energije

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

-

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

238550,43

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Na BP dobavljača

III Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

R.br. Naziv Učešće
1 Operativni troškovi 30,00 %
2 Cijena 70,00 %

Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Rješenje URŽ-a BiH broj JN2-03-07-1-1108-7/21 od 09.06.2021. zaprimljeno u Ustanovu 14.06.2021.


Potkriteriji


V 1. E_Annex V_1

14.6.2021.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1018-1-1-13-4-34/21
PODIJELI: