(poništenje postupka) Nabavka medicinskog potrošnog materijala za potrebe JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj, lotovi: 4, 11, 14 i 16

Datum objave: 15.06.2021. 15:30 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.06.2021.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

704-1-1-67-4-79/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU BOLNICA "SVETI APOSTOL LUKA" DOBOJ
IDB/JIB 4400044160008
Kontakt osoba Branko Mišić
Adresa Pop Ljubina bb
Poštanski broj 74000 Doboj (sp bl)
Opština/Grad Doboj (Doboj)
Telefon (053) 241-213
Faks (053) 241-213
Elektronska pošta javne.nabavke@bolnicadoboj.com
Internet adresa www.bolnicadoboj.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

4,11,14,16

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

110550,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Otvoreni postupak javne nabavke roba - medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol
Luka“ Doboj

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 3. Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Ne

III 4. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ne

III 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Rektalni kateteri

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

franko Služba za snabdijevanje lijekova Ugovornog organa, na adresi Pop LJubina bb, Doboj

III Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

R.br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja izražen u broju dana 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku

Potkriteriji


V 1. E_Annex V_1

10.5.2021.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Kondomi za vaginalnu i rektalnu sondu

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

800,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

franko Služba za snabdijevanje lijekova Ugovornog organa, na adresi Pop LJubina bb, Doboj

III Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

R.br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja izražen u broju dana 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

Potkriteriji


V 1. E_Annex V_1

10.5.2021.


V 2. E_Annex V_2

1


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

14


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Turban zavoj

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

250,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

franko Služba za snabdijevanje lijekova Ugovornog organa, na adresi Pop LJubina bb, Doboj

III Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

R.br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja izražen u broju dana 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku

Potkriteriji


V 1. E_Annex V_1

10.5.2021.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

16


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Ekg termalni papir 110mm x 30m,rolna

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

800,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

franko Služba za snabdijevanje lijekova Ugovornog organa, na adresi Pop LJubina bb, Doboj

III Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

R.br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja izražen u broju dana 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku

Potkriteriji


V 1. E_Annex V_1

10.5.2021.
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
704-1-1-67-4-79/21
PODIJELI: