(poništenje poziva) Izvođenje radova na izgradnji tipskog objekta za smještaj TK opreme RSU 1 Podlugovi (zidani objekat)

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 41, 26.05.2014

BH TELECOM D.D.SARAJEVO
DIREKCIJA SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 358-1-3-3-284/14
Broj obavještenja o nabavci: 358-1-3-1-266/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BH Telecom d.d.Sarajevo, Direkcija Sarajevo
Kontakt osoba: Mensura Čeljo
Telefon: 033664813
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.2.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost: Telekomunikacije
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Opća gradnja zgrada i građevinski radovi
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja tipskog objekta za smještaj TK opreme RSU 1 Podlugovi
(zidani objekat)
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Kako je naznačeno u tenderskoj dokumentaciji
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
65.000,00 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Podlugovi (Općina Ilijaš - Kanton Sarajevo)
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
60 dana od dana uvođenja u posao
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 22.4.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 4
(C-7904-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: