(poništenje poziva) Izvođenje radova na kalibraciji i provjera uređaja za monitoring emisije polutanata u zrak

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 36, 12.05.2014

JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" D.D. SARAJEVO
PODRUŽNICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" U
TUZLI
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 145-1-3-3-897/14
Broj obavještenja o nabavci: 145-1-3-1-819/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo-
Podružnica Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli
Kontakt osoba: Mevludin Alatić
Telefon: 035305000
Elektronska po{ta: edina.siljegovic@elektroprivreda.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.2.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost: Električna energija
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Ostali radovi završavanja gradnje
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Kalibracija i provjera uređaja za monitoring emisije polutanata u
zrak
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u tehničkom dijelu tendera
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
85.000,00 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
TE "Tuzla", Tuzla
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Navedeno u tehničkom dijelu tendera
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 28.5.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 2
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 1
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
151.275,00 KM
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
151.275,00 KM
(C-7203-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: