(poništenje poziva) Izvođenje radova na kapitalnom remontu turboagregata bloka 3 u TE Tuzla

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 33, 28.04.2014

JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 258-1-3-3-1409/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -
Sarajevo
Kontakt osoba: Ramiza Kukić
Telefon: 033751000
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.2.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost: Električna energija
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne zanate
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Kapitalni remont turboagregata bloka 3 u TE "Tuzla"
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Prema tehničkom opisu iz Aneksa 5
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tehničkom dijelu TD
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
2.400.000,00 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
21.06. - 31.08.2014.godine
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 15.4.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 4
(C-6396-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: