(poništenje poziva) Izvođenje radova na nastavku izgradnje sportske dvorane-dvoranski prostor (građevinsko zanatski radovi i elektro instalacije)

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 43, 02.06.2014

OPĆINA JABLANICA
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 278-1-3-3-34/14
Broj obavještenja o nabavci: 278-1-3-1-31/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OPĆINA JABLANICA
Kontakt osoba: Vildana Tucaković
Telefon: 036751300
Elektronska po{ta: jabl.o@bih.net.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Organ uprave
I.2.b. Nivo: JABLANICA
I.2.c. Djelatnost: Javna uprava
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Gradnja autoputeva, cesta,aerodroma i sportskih objekata
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Poništava se: Jedan lot
II.2.b-1. Redni brojevi lotova: 2
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nastavak radova na sportskoj dvorani - dvoranski prostor
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
građevinsko zanatski radovi i elektro instalacije
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
LOT 2 - Elektro instalacije
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
elektro instalacije
II. Ukupna količina ili obim ugovora
196.581,23
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
196.581,23 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
150 dana od dana uvođenja u posao
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Općina Jablanica, lokacija pored fudbalskog stadiona ulica
Željeznička
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:23.5.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 4
(C-8254-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: