(poništenje poziva) Izvođenje radova na oblaganju poda kracera keramičkim pločicama na bloku 7

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 30, 21.04.2014

JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. SARAJEVO
PODRUŽNICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ"
KAKANJ
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 289-1-3-3-1596/14
Broj obavještenja o nabavci: 289-1-3-1-1436/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podružnica
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Kontakt osoba: Naser Sikira
Telefon: 032771153
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.2.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost: Električna energija
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Podne i zidne obloge
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Oblaganje poda kracera keramičkim pločicama na bloku 7 u
Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Izraditi 46,08 m2 keramičkih pločica dimenzija 140x70x30 i 7,2 m2
keramičkih pločica dimenzija 70x70x30, koje moraju biti oksidne
posebno otporne na habanje i hemijske uticaje i izvršiti ugradnju
lijepljenjem keramičkih pločica na dva kracera, a sve prema
tehničkoj specifikaciji koja je sastavni dio tenderske
dokumentacije.
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
80.000,00 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Podružnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
10 (deset) dana od dana uvođenja u posao (orijentacioni planirani
termin izvođenja radovaje 01.09.2014. do 30.11.2014.)
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 11.4.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 1
V.5. Dodatne informacije
289-1-3-1-1436/14
(C-6287-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: