(poništenje poziva) Izvođenje radova na realizaciji optičkog spojnog puta SKOK - Repetitor Vilenica

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 34, 05.05.2014

JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 258-1-3-3-1425/14
Broj obavještenja o nabavci: 258-1-3-1-1260/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -
Sarajevo
Kontakt osoba: Dženita Borić
Telefon: 033751000
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.2.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost: Električna energija
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Druge instalacije u zgradama
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Realizacija optičkog spojnog puta SKOK - Repetitor Vilenica
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Realizacija optičkog spojnog puta SKOK - Repetitor Vilenica
(SM18 DV 35kV Travnik 1 - Turbe - Objekat radio sistema
Vilenica)
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema Aneksu 5. - tehnički dio tenderske dokumentacije
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
70.000,00 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Podružnica ED Zenica
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
90 dana od datuma uvođenja u posao
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 5.5.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 4
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 1
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
65.200,00 KM
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
65.200,00 KM
(C-6767-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: