(poništenje poziva) Izvođenje radova na sječi i izradi ŠDS, iznosu ŠDS i izgradnji i rekonstrukciji traktorskih vlaka u šumarstvu ŠG Drina Srebrenica

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 45, 09.06.2014

JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" A.D.
SOKOLAC
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 370-1-3-3-1238/14
Broj obavještenja o nabavci: 370-1-3-1-1175/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JPŠ "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac
Kontakt osoba: Dragana Ilić
Telefon: 057405300
Elektronska po{ta: uprava@sumers.org
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo vlasti i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javni subjekt
I.2.b. Nivo: Republika Srpska
I.2.c. Djelatnost: Ostalo
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne zanate
II.2. Podjela na lotove
Da
II2.a. Broj lotova: 13
II.2.b. Poništava se: Više lotova
II.2.b-1. Redni brojevi lotova: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi u šumarstvu ŠG "Drina" Srebrenica
OdjeljakIII: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na sječi i izradi ŠDS, iznosu ŠDS i izgradnji i
rekonstrukciji traktorskih vlaka u odjelu 9 PJ "Luka Klotjevac"
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
77.445,71 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Od potpisivanja ugovora potrebno je 34 radnih dana za
realizaciju
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
ŠG "Drina" Srebrenica"
III. Podkriterijumi
1. Ukupna cijena, učešće:90,00%
2. Uslovi i način plaćanja, učešće:10,00%
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 15.5.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 1
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 1
V.4. Informacije o najnižoj /najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM:57.725,99
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
57.725,99
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na sječi i izradi ŠDS,izvozu, iznosu ŠDS i
rekonstrukciji traktorskih vlaka u odjelu 26 PJ "Luka
Klotjevac"
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
113.915,24 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Od potpisivanja ugovora potrebno je 39 radnih dana za
realizaciju
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
ŠG "Drina" Srebrenica
III. Podkriterijumi
1. Ukupna cijena, učešće:90,00%
2. Uslovi i način plaćanja, učešće:10,00%
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 15.5.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 1
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 1
V.4. Informacije o najnižoj /najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM:83.003,86
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
83.003,86
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na sječi i izradi ŠDS,izvozu ŠDS i izgradnji i
rekonstrukciji traktorskih vlaka u odjelu 51 PJ "Luka
Klotjevac"
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
42.357,96 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Od potpisivanja ugovora potrebno je 19 radnih dana za
realizaciju
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
ŠG "Drina" Srebrenica
III. Podkriterijumi
1. Ukupna cijena, učešće:90,00%
2. Uslovi i način plaćanja, učešće:10,00%
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 15.5.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 1
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 1
V.4. Informacije o najnižoj /najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM:34.216,55
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
34.216,55
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na sječi i izradi ŠDS, izvozu ŠDS i izgradnji i
rekonstrukciji traktorskih vlaka u odjelu 53 PJ "Gornji Jadar"
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
10.487,50 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Od potpisivanja ugovora potrebno je 10 radnih dana za
realizaciju
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
ŠG "Drina" Srebrenica
III. Podkriterijumi
1. Ukupna cijena, učešće:90,00%
2. Uslovi i način plaćanja, učešće:10,00%
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 15.5.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 2
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 2
V.4. Informacije o najnižoj /najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
10.587,50
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
10.587,50
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na sječi i izradi ŠDS,izvozu ŠDS i rekonstrukciji
traktorskih vlaka u odjelu 65 PJ "Gornji Jadar"
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
2.980,71 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Od potpisivanja ugovora potrebnoje 7 radnih dana za realizaciju
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
ŠG "Drina" Srtebrenica
III. Podkriterijumi
1. Ukupna cijena, učešće:90,00%
2. Uslovi i način plaćanja, učešće:10,00%
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 15.5.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 2
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 2
V.4. Informacije o najnižoj /najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM:3.080,71
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
3.080,71
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 8
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na sječi i izradi ŠDS,izvozu,iznosu ŠDS i izgradnji i
rekonstrukciji traktorskih vlaka u odjelima 84 i 85 PJ
"Križevica"
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
33.065,63 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Za odjel 84 PJ "Križevica" od potpisivanja ugovora potrebno je
20 radnih dana za realizaciju za odjel 85 PJ "Križevica"
potrebno je 15 radnih dana
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
ŠG "Drina" Srebrenica
III. Podkriterijumi
1. Ukupna cijena, učešće:90,00%
2. Uslovi i način plaćanja, učešće:10,00%
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 15.5.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 1
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 1
V.4. Informacije o najnižoj /najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM:25.399,37
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
25.399,37
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 9
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na sječi i izradi ŠDS,izvozu, iznosu ŠDS i izgradnji i
rekonstrukciji traktorskih vlaka u odjelima 10, 16 i 17 PJ
"Kravica Polom"
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
127.022,06 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Za odjel 10 PJ "Kravica Polom" od potpisivanja ugoora potrebno
je 15 radnih dana za realizaciju, za odjel 16 PJ "Kravica Polom"
40 radnih dana i za odjel 17 PJ "Kravica Polom" potrebno je 25
radnih dana
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
ŠG "Drina" Srebrenica
III. Podkriterijumi
1. Ukupna cijena, učešće:90,00%
2. Uslovi i način plaćanja, učešće:10,00%
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 15.5.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 1
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 1
V.4. Informacije o najnižoj /najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM:99.639,05
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
99.639,05
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 11
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na sječi i izradi ŠDS,izvozu, iznosu ŠDS i
rekonstrukciji traktorskih vlaka u odjelima 147, 148, 149 i 150
PJ "Sase Žabokvica"
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
111.635,91 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Za odjel 147 PJ "Sase Žabokvica" od 1.10.2014, godine potrebno je
10 radnih dana za realizaciju ugovora, za odjel 148 PJ "Sase
Žabokvica" potrebno je 23 radna dana, za odjel 149 PJ "Sase
Žabokvica" potrebno je 25 radnih dana i za odjel 150 PJ "Sase
Žabokvica" potrebno je 15 radnih dana
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
ŠG "Drina" Srebrenica
III. Podkriterijumi
1. Ukupna cijena, učešće:90,00%
2. Uslovi i način plaćanja, učešće:10,00%
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 15.5.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 1
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 1
V.4. Informacije o najnižoj /najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM:110.813,66
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
110.813,66
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na sječi i izradi ŠDS,izvozu, iznosu ŠDS i
rekonstrukciji traktorskih vlaka u odjelu 151 PJ "Sase
Žabokvica"
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
49.593,13 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Od 1.10.2014. godine potrebno je 26 radnih dana za realizaciju
ugovora
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
ŠG "Drina" Srebrenica
III. Podkriterijumi
1. Ukupna cijena, učešće:90,00%
2. Uslovi i način plaćanja, učešće:10,00%
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 15.5.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 1
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 1
V.4. Informacije o najnižoj /najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM:49.254,63
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
49.254,63
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 13
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na sječi i izradi ŠDS,izvozu, iznosu ŠDS i
rekonstrukciji traktorskih vlaka u odjelu 155 PJ "Sase
Žabokvica"
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
53.237,68 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Od 1.10.2014. godine potrebno je 26 radnih dana za realizaciju
ugovora
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
ŠG "Drina" Srebrenica
III. Podkriterijumi
1. Ukupna cijena, učešće:90,00%
2. Uslovi i način plaćanja, učešće:10,00%
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 15.5.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 1
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 1
V.4. Informacije o najnižoj /najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM:52.842,68
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
52.842,68
(C-8738-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: