(poništenje poziva) Izvođenje radova na sječi i izradi ŠDS, izvozu, iznosu ŠDS i izgradnji i čišćenju traktorskih vlaka ŠG Vrbanja Kotor Varoš

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 26, 07.04.2014

JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" A.D.
SOKOLAC
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 370-1-3-3-1156/14
Broj obavještenja o nabavci: 370-1-3-1-1062/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JPŠ "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac
Kontakt osoba: Milan Vasiljević, dipl.inž.šum.
Telefon: 057405300
Elektronska po{ta: uprava@sumers.org
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo vlasti i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javni subjekt
I.2.b. Nivo: Republika Srpska
I.2.c. Djelatnost: Ostalo
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne zanate
II.2. Podjela na lotove
Da
II2.a. Broj lotova: 15
II.2.b. Poništava se: Više lotova
II.2.b-1. Redni brojevi lotova: 1, 7, 8, 14, 15
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi u šumarstvu ŠG "Vrbanja" Kotor Varoš
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
OdjeljakIII: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na sječi i izradi ŠDS, izvozu, iznosu ŠDS i izgradnji i
čišćenju traktorskih vlaka u odjelu 17 PJ "Uzlomac"
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
35.770,12 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Regulisaće se ugovorom o izvođenju radova
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
ŠG "Vrbanja" Kotor Varoš
III. Podkriterijumi
1. Ukupna cijena, učešće:90,00%
2. Uslovi i način plaćanja, učešće:10,00%
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 26.2.2014.
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 7
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na sječi i izradi ŠDS, izvozu, iznosu ŠDS i izgradnji i
čišćenju traktorskih vlaka u odjelu 102/1 RJ "Vrbanja"
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
105.734,44 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Regulisaće se ugovorom o izvođenju radova
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
ŠG "Vrbanja" Kotor Varoš
III. Podkriterijumi
1. Ukupna cijena, učešće:90,00%
2. Uslovi i način plaćanja, učešće:10,00%
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 26.2.2014.
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 8
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na sječi i izradi ŠDS, izvozu, iznosu ŠDS i izgradnji i
čišćenju traktorskih vlaka u odjelu 98 RJ "Vrbanja"
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
89.752,31 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Regulisaće se ugovorom o izvođenju radova
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
ŠG "Vrbanja" Kotor Varoš
III. Podkriterijumi
1. Ukupna cijena, učešće:90,00%
2. Uslovi i način plaćanja, učešće:10,00%
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 26.2.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 2
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 2
V.4. Informacije o najnižoj /najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM:89.742,72
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
89.750,72
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 14
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na sječi i izradi ŠDS, izvozu, iznosu ŠDS i izgradnji i
čišćenju traktorskih vlaka u odjelu 134/1 RJ "Vrbanja"
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
22.716,10 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Regulisaće se ugovorom o izvođenju radova
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
ŠG "Vrbanja" Kotor Varoš
III. Podkriterijumi
1. Ukupna cijena, učešće:90,00%
2. Uslovi i način plaćanja, učešće:10,00%
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 26.2.2014.
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 15
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na sječi i izradi ŠDS, izvozu, iznosu ŠDS i izgradnji i
čišćenju traktorskih vlaka u odjelu 134/2 RJ "Vrbanja"
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
74.155,73 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Regulisaće se ugovorom o izvođenju radova
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
ŠG "Vrbanja" Kotor Varoš
III. Podkriterijumi
1. Ukupna cijena, učešće:90,00%
2. Uslovi i način plaćanja, učešće:10,00%
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 26.2.2014.
(C-4996-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: