(poništenje poziva) Izvođenje radova na uklanjanju bespravno izgrađenih objekata

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 34, 05.05.2014

OPŠTINA PRNJAVOR
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 134-1-3-3-52/14
Broj obavještenja o nabavci: 134-1-3-1-50/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OPŠTINA PRNJAVOR
Kontakt osoba: PAULINA JEVRIĆ
Telefon: 051663286
Elektronska po{ta: javnenabavke@prnjavor.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo vlasti i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Organ uprave
I.2.b. Nivo: PRNJAVOR
I.2.c. Djelatnost: Javna uprava
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Demoliranje i rušenje zgrada; prebacivanje zemlje
II.3. Da li je zaključen okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 3 godine
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 150.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Radovi na uklanjanju bespravno izgrađenih objekata
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Uklanjanje bespravno izgrađenih objekata na području opštine
Prnjavor po nalogu nadležne inspekcije.
II.5 Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
u skladu sa tenderskom dokumerntacijom
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
područje opštine Prnjavor
OdjeljakIII: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 22.4.2014.
(C-6774-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: