(poništenje poziva) Izvođenje radova u šumarstvu ŠG Drina Srebrenica

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 34, 05.05.2014

JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" A.D.
SOKOLAC
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 370-4-3-3-1198/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JPŠ "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac
Kontakt osoba: Dragana Ilić
Telefon: 057405300
Elektronska po{ta: uprava@sumers.org
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo vlasti i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javni subjekt
I.2.b. Nivo: Republika Srpska
I.2.c. Djelatnost: Ostalo
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne zanate
II.2. Podjela na lotove
Da
II2.a. Broj lotova: 4
II.2.b. Poništava se: Jedan lot
II.2.b-1. Redni brojevi lotova: 4
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi u šumarstvu ŠG "Drina" Srebrenica
OdjeljakIII: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci
III.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na sječi, izvozu i iznosu ŠDS i izgradnji traktorskih
vlaka u odjelima 86,87,88 i 91 PJ "SŽ"
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Procjenjena ukupna vrijednost ugovora u ljetnoj sezoni iznosi
148.984,23 KM
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
177.374,81 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Iskazano u TD
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
ŠG "Drina" Srebrenica
III. Podkriterijumi
1. Ukupna cijena, učešće:90,00%
2. Uslovi i način plaćanja, učešće:10,00%
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 15.4.2014.
(C-6804-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: