(poništenje poziva) Izvođenje radova u šumarstvu (sječa stabala, izrada, izvoz i iznos šds na području ŠG Oštrelj)

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 33, 28.04.2014

JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" A.D.
SOKOLAC
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 370-1-3-3-1189/14
Broj obavještenja o nabavci: 370-1-3-1-1101/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JPŠ "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac
Kontakt osoba: Jelena Kecman
Telefon: 057405300
Elektronska po{ta: uprava@sumers.org
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo vlasti i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javni subjekt
I.2.b. Nivo: Republika Srpska
I.2.c. Djelatnost: Ostalo
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne zanate
II.2. Podjela na lotove
Da
II2.a. Broj lotova: 9
II.2.b. Poništava se: Više lotova
II.2.b-1. Redni brojevi lotova: 3, 5, 6, 7
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvođenje radova u šumarstvu ŠG Oštrelj
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Sječa stabala, izrada, izvoz i iznos šds na području ŠG Oštrelj
OdjeljakIII: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi u šumarstvu
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Sječa i izrada šds četinara i lišćara u odjelu 63/1 PJ Klekovača
Drinić RJ Kozila
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
24.942,36 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Regulisaće se ugovorom o izvođenju radova
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
ŠG Oštrelj Drinić RJ Kozila
III. Podkriterijumi
1. Najpovoljnija ukupno ponuđena cijena, učešće:90,00%
2. Uslovi i način plaćanja, učešće:10,00%
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 31.3.2014.
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi u šumarstvu
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Primicanje oblog drveta i iznos prostornog drveta četinara i
lišćara animalom u odjelu 69/2 PJ Klekovača Drinić RJ Kozila
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
9.383,54 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Regulisaće se ugovorom o izvođenju radova
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
ŠG Oštrelj Drinić RJ Kozila
III. Podkriterijumi
1. Najpovoljnija ukupno ponuđena cijena, učešće:90,00%
2. Uslovi i način plaćanja, učešće:10,00%
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 31.3.2014.
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi u šumarstvu
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Primicanje oblog drveta i iznos prostornog drveta četinara i
lišćara animalom u odjelu 96 PJ Klekovača Drinić RJ Kozila
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
7.825,97 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Regulisaće se ugovorom o izvođenju radova
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
ŠG Oštrelj Drinić RJ Kozila
III. Podkriterijumi
1. Najpovoljnija ukupno ponuđena cijena, učešće: 90,00%
2. Uslovi i način plaćanja, učešće: 10,00%
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 31.3.2014.
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 7
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi u šumarstvu
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Primicanje oblog drveta i iznos prostornog drveta četinara i
lišćara animalom u odjelu 97 PJ Klekovača Drinić RJ Kozila
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
5.421,18 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Regulisaće se ugovorom o izvođenju radova
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
ŠG Oštrelj Drinić RJ Kozila
III. Podkriterijumi
1. Najpovoljnija ukupno ponuđena cijena, učešće: 90,00%
2. Uslovi i način plaćanja, učešće: 10,00%
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 31.3.2014.
(C-6464-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: