(poništenje poziva) Izvođenje radova za potrebe Odjela za obrazovanje: Zamjena stolarije, izrada podova, rekonstrukcija ograde, uređenje školskog dvorišta, hortikulturne sadnice

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 34, 05.05.2014

BRČKO DISTRIKT BiH
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 257-1-3-3-1252/14
Broj obavještenja o nabavci: 257-1-3-1-1066/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Brčko distrikt BiH
Kontakt osoba: Nermina Arslić
Telefon: 049212708
Elektronska po{ta: alma.kaloper@bdcentral.net
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Organ uprave
I.2.b. Nivo: Brčko distrikt
I.2.c. Djelatnost: Javna uprava
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Opća gradnja zgrada i građevinski radovi
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 7
II.2.b. Poništava se: Jedan lot
II.2.b-1. Redni brojevi lotova: 6
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka radova za potrebe Odjela za obrazovanje - (7 lotova)
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka građevinsko - zanatskih radova
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i ugradnja hortikulturnih sadnica za uređenje dvorišta PŠ
u Potočarima
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
5.800,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 12.3.2014.
(C-6902-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: