(poništenje poziva) Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava u troškovima učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu za 2021. godinu

Datum objave: 05.04.2021. 09:36 / Izvor: Akta.ba, 01.04.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIIA BIH

TUZLANSKI KANTON

MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA

 

Broj: 15/1-0404-003602-1-21

Tuzla, 31.03.2021. godine

 

Na osnovu člana 5. a vezi sa članom 43. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, drugi prečišćeni tekst („ Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 10/20), Ministar za boračka Tuzlanskog kantona donosi

 

ODLUKU

o poništenju Javnog poziva za dodjelu finansijskih sredstava u troškovima učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu

za 2021. godinu

 

I         

Poništava se Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava u troškovima učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu za 2021. godinu, objavljen na vveb stranici Vlade Tuzlanskog kantona i Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, na dan 02.03.2021. godine (utorak).

 

II        

Na osnovu ove Odluke izvršiti povrat svih zaprimljenih zahtjeva po Javnom pozivu za dodjelu finansijskih sredstava u troškovima učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu za 2021. godinu, podnosiocima istih.

 

III

Ova Odluka biće objavljena web-stranici Vlade Tuzlanskog kantona i Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona.

 

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Dostavljeno:

1x web-stranici Vlade Tuzlanskog kantona i

1xa/a,  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: