(poništenje poziva) Nabavka agencijske usluge za prodaju avio karata

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 33, 28.04.2014

REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE MOSTAR
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 492-1-2-3-66/14
Broj obavještenja o nabavci: 492-1-2-1-64/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i
Hercegovine Mostar
Kontakt osoba: VLADENKA MILOVIĆ
Telefon: 036449900
Elektronska po{ta: kontakt@ferk.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javni subjekt
I.2.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost: Ostalo
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge za aviotransport putnika i tereta, osim transporta
pošte
II.3. Da li je zaključen okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: Jedna godina.
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 14.102,56
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
LOT 1 - Agencijska usluga za prodaju avio karata
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka agencijske usluge za prodaju avio karata
II.5. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
sjedište FERK-a
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
III.2.a. Podkriteriji
1. Cijena agencijske usluge za prodaju avio karte u ekonomskoj
klasi za područje Evrope, učešće: 90,00%
2. Rok plaćanja (broj dana od ispostavljanja fakture za konkretnu
uslugu), učešće: 10,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 7.4.2014.
(C-6437-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: