(poništenje poziva) Nabavka alkoholnih i bezalkoholnih pića

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 39, 19.05.2014

JAVNA USTANOVA STUDENTSKI CENTAR PALE
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 341-1-1-3-43/14
Broj obavještenja o nabavci: 341-1-1-1-40/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javna ustanova Studentski centar Pale
Kontakt osoba: Igor Marković
Telefon: 057223891
Elektronska po{ta: s.c.pale@gmail.com
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo vlasti i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javni subjekt
I.2.b. Nivo: Republika Srpska
I.2.c. Djelatnost: Obrazovanje
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.3. Da li je zaključen okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 1 godina od dana zaključenja
ugovora
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
nabavka alkoholnih i bezalkoholnih pića
II.5 Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
12.820,50
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Objekti J.U. Studentski centar Pale
OdjeljakIII: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 7.5.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 1
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 1
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
23.992,73 KM
V.4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
23.992,73 KM
(C-7507-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: