(poništenje poziva) Nabavka audio miksera za reportažna kola

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 30, 21.04.2014

RADIOTELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 293-1-1-3-122/14
Broj obavještenja o nabavci: 293-1-1-1-115/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RADIOTELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Kontakt osoba: Dino Šehić; e mail: dino.sehicŽbhrt.ba
Telefon: 033454805
Elektronska po{ta: ergin.osmic@bhrt.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javni subjekt
I.2.b. Nivo: Državni nivo
I.2.c. Djelatnost: Ostalo
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka audio miksera
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka audio miksera za reportažna kola
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
1 komad
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
2.300,00 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Radiotelevizija Bosne i Hercegovine; Bulevar M. Selimovića 12;
71000 Sarajevo
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Jedna godina
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 2.4.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 3
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 2
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
2.107,12 KM
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
2.290,98 KM
(C-6087-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: