(poništenje poziva) Nabavka auto-guma, akumulatora, sijalica i autokozmetike, motornih ulja i rashladne tečnosti

Datum objave: 15.09.2016. 10:23 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1364-1-1-32-4-90/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MUP KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB 4200220350006
Kontakt osoba Halid Matoruga
Adresa La benevolencija br 16
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 286-732
Faks (033) 286-979
Elektronska pošta javnenabavke@mup.ks.gov.ba
Internet adresa mup.ks.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Poništava se

Jedan lot

II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

1

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Sukcesivna nabavka auto-guma, akumulatora, sijalica i autokozmetike, motornih ulja i rashladne tečnosti

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

lot - Autogume

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34351100-3 Gume za automobile

II Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

95000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Dato u TD

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Dato u TD

III Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Uslovi i način plaćanja 5,00 %
2 Rok isporuke proizvoda od momenta narudžbe 10,00 %
3 Garancija za isporučene proizvode 15,00 %
4 Cijena 70,00 %

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJEV 1. Datum poništenja

1.7.2016.

V 2. Broj primljenih ponuda

4

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1364-1-1-32-4-90/16
PODIJELI: