(poništenje poziva) Nabavka avio karata

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 36, 12.05.2014

MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I
TRANSPORTA/PROMETA BiH
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 103-1-2-3-83/14
Broj obavještenja o nabavci: 103-1-2-1-79/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Ministarstvo komunikacija i transporta/prometa BiH
Kontakt osoba: Aida Alibegovic
Telefon: 033284750
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Organ uprave
I.2.b. Nivo: Državni nivo
I.2.c. Djelatnost: Javna uprava
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge za aviotransport putnika i tereta, osim transporta
pošte
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka avio karata
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Sukcesivna nabavka avio karata
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
62.393,17 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Sjedište Ugovornog organa
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
31.12.2014
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 5.5.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 2
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 2
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
60.684,00 KM
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
61.624,00 KM
(C-7094-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: