(poništenje poziva) Nabavka bankarskih usluga platnog prometa

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 36, 12.05.2014

REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE MOSTAR
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 492-1-2-3-67/14
Broj obavještenja o nabavci: 492-1-2-1-63/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i
Hercegovine Mostar
Kontakt osoba: VLADENKA MILOVIĆ
Telefon: 036449900
Elektronska po{ta: kontakt@ferk.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javni subjekt
I.2.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost: Ostalo
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankovne i
investicijske usluge
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
LOT 1 - Bankarske usluge-platni promet
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka bankarskih usluga platnog prometa
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
1.000,00 KM
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
1.000,00 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Poslovne jedinice Banke
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Jedna godina
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
III.2.a. Podkriteriji
1. provizija za obavljanje bezgotovinskog platnog prometa u
zemlji unutar banke po pojedinačnom platnom nalogu - nalozi
do 100 KM, učešće: 10,00%
2. provizija za obavljanje bezgotovinskog platnog prometa u
zemlji unutar banke po pojedinačnom platnom nalogu - nalozi
od 100,01-1.000 KM, učešće: 20,00%
3. provizija za obavljanje bezgotovinskog platnog prometa u
zemlji unutar banke po pojedinačnom platnom nalogu - nalozi
od 1.000,01-10.000 KM, učešće: 10,00%
4. provizija za obavljanje bezgotovinskog platnog prometa u
zemlji na druge banke po pojedinačnom platnom nalogu (‘iro
kliring transakcije) - nalozi do 100 KM, učešće: 10,00%
5. provizija za obavljanje bezgotovinskog platnog prometa u
zemlji na druge banke po pojedinačnom platnom nalogu (‘iro
kliring transakcije) - nalozi od 100,01-1.000 KM, učešće:
10,00%
6. provizija za obavljanje bezgotovinskog platnog prometa u
zemlji na druge banke po pojedinačnom platnom nalogu (‘iro
kliring transakcije) - nalozi od 1.000,01-10.000 KM, učešće:
10,00%
7. provizija za obavljanje bezgotovinskog platnog prometa u
zemlji na druge banke po pojedinačnom platnom nalogu RTSG
transakcije, učešće: 10,00%
8. provizija za obavljanje bezgotovinskog platnog prometa prema
inostranstvu, učešće: 10,00%
9. provizija za podizanje gotovine sa transakcijskog računa -
gotovine do 1.000 KM, učešće: 2,00%
10. provizija za podizanje gotovine sa transakcijskog računa -
gotovine od 1.000,01-2.000 KM, učešće: 2,00%
11. provizija za podizanje gotovine sa transakcijskog računa -
gotovine od 2.000,01-5.000 KM, učešće: 2,00%
12. mjesečna naknada za vođenje transakcijskog računa, učešće:
2,00%
13. mjesečna naknada za slanje izvoda e-mailom ili faksom,
učešće: 2,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Cijene svih prihvatljivih ponuda su značajno veće od budžeta
ugovornog organa
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 7.4.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 8
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 8
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
10,84 KM
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
2.410,72 KM
(C-7176-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: