(poništenje poziva) Nabavka buldožera

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 26, 07.04.2014

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO
ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. TUZLA
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 298-1-1-3-1132/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka"
d.o.o. - Tuzla
Kontakt osoba: Irma Dajdžić
Telefon: 035280083
Elektronska po{ta: poslovikomercijale@kreka.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.2.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost: Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 3
II.2.b. Poništava se: Jedan lot
II.2.b-1. Redni brojevi lotova: 3
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka buldozera
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Lot1-Nabavka buldozera snage motora min. 225 kNJ
Lot2-Nabavka buldozera snage motora min. 240 kNJ
Lot3-Nabavka buldozera snage motora 300-350 kNJ
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Lot 3-Nabavka buldozera snage motora 300-350 kNJ
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Lot 3-Nabavka buldozera snage motora 300-350 kNJ
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema Aneksu 5- Tehnički dio tenderske dokumentacije
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
1.500.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
6 mjeseci od dana potpisa ugovora
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
ZD RMU Kakanj
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:7.3.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 4
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 1
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM:1.045.000,00
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
1.045.000,00
(C-5296-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: