(poništenje poziva) Nabavka čelične lučne podgrade

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 39, 19.05.2014

JP ELEKTROPRIVREDA D.D. SARAJEVO
ZD RMU "ZENICA" D.O.O. ZENICA
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 349-3-1-3-260/14
Broj obavještenja o nabavci: 349-3-1-1-231/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA D.D. SARAJEVO
ZD RMU "ZENICA" D.O.O. ZENICA
Kontakt osoba: Džuzdanović Nurija
Telefon: 032242861
Elektronska po{ta: rmu-zenica@telekabel.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.2.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost: Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Čelična lučna podgrada
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Trodjelni čelični okvir F=8 m 2 iz profila zvona 21kg/m
Trodjelni čelični okvir F=10 m 2 iz profila zvona 21kg/m
Trodjelni čelični okvir F=12 m 2 iz profila zvona 24kg/m
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
650.000,00 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Skladište Ugovornog organa u Zenici
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
3 mjeseca
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Ubrzani ograničeni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Cijene svih prihvatljivih ponuda su značajno veće od budžeta
ugovornog organa
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 19.5.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 3
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 2
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
803.325,00 KM
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
810.000,00 KM
(C-7594-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: