(poništenje poziva) Nabavka dijelova za sistem Bently Nevada

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 45, 09.06.2014

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO
PODRUŽNICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ"
KAKANJ
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 289-1-1-3-1723/14
Broj obavještenja o nabavci: 289-1-1-1-1592/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podružnica
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Kontakt osoba: Naser Sikira
Telefon: 032771153
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.2.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost: Električna energija
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka dijelova za sistem Bently Nevada u Podružnicu
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Proximitor senzori (Transduseri), produžni kablovi, proximity
probe, a sve prema tehničkoj specifikaciji koja je sastavni dio
tenderske dokumentacije.
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
35.000,00 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Podružnicu Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
90 (devedeset) dana od dana stupanja ugovora na snagu
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 28.5.2014.
V.5. Dodatne informacije
289-1-1-1-1592/14
(C-8885-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: