(poništenje poziva) Nabavka eurodizel goriva za područje RS i FBiH

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 26, 07.04.2014

KOMISIJA ZA KONCESIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 409-1-1-3-14/14
Broj obavještenja o nabavci: 409-1-1-1-12/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KOMISIJA ZA KONCESIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Kontakt osoba: Aida Delić
Telefon: 051348101
Elektronska po{ta: aida.ceric@koncesijebih.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Organ uprave
I.2.b. Nivo: Državni nivo
I.2.c. Djelatnost: Javna uprava
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Poništava se: Jedan lot
II.2.b-1. Redni brojevi lotova: 1
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
nabavka eurodizel goriva za područje RS i FBiH
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka eurodizel goriva za potrebe Komisije za koncesije BiH na
benzinskim pumpama lociranim u RS i FBIH za 12. mjeseci
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
nabavka eurodizel goriva na benzinskim pumpama lociranim na
teritoriju Republike Srpske
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka eurodizel goriva za potrebe Komisije za koncesije BiH na
benzinskim pumpama lociranim na teritoriju Republike Srpske.
II. Ukupna količina ili obim ugovora
2750 litara
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
5.810,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
jedna godina od dana zaključenja ugovora
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
na benzinskim pumpama ponuđača
III. Podkriteriji
1. jedinična cijena goriva, učešće:90,00%
2. rok plaćanja, učešće:10,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:28.3.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 2
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 2
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:1,88
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
1,97
(C-5003-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: