(poništenje poziva) Nabavka goriva, maziva i rashladnih tečnosti

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 33, 28.04.2014

URED ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
KANTONALNIH ORGANA
TUZLANSKI KANTON
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 324-1-1-3-121/14
Broj obavještenja o nabavci: 324-1-1-1-114/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa, Tuzlanski
kanton
Kontakt osoba: Zdenka Marjanović
Telefon: 035369320
Elektronska po{ta: uzpvtk@tk.kim.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Organ uprave
I.2.b. Nivo: Tuzlanski kanton
I.2.c. Djelatnost: Javna uprava
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 7
II.2.b. Poništava se: Više lotova
II.2.b-1. Redni brojevi lotova: 1, 3, 4, 7
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka goriva, maziva i rashladnih tečnosti
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka se vrši u ime i za račun:Ministarstvo za boračka pitanja,
Ministarstvo finansija, Ministarstvo industrije, energetike i
rudarstva, Ministarstvo za razvoj i poduzetništvo, Ministarstvo
obrazovanja , nauke, kulture i sporta, Ministarstvo pravosuđa i
uprave, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliice, Ministarstvo za
rad, socijalnu politiku i povratak, Ministarstvo trgovine turizma i
saobraćaja, Ministarstvo zdravstva, Kantonalno pravobranilaštvo,
Kantonalno tužilaštvo, Kantonalni sud u Tuzli, Općinski sudovi
Tuzla, Banovići, Živinice, Kalesija, Lukavac, Grdačac, Gračanica,
Kantonalna uprava civilne zaštite, Kantonalna uprava za
inspekcijske poslove, Kantonalni zavod za pružanje pravne
pomoći, Kantonalna direkcija robnih rezervi , Pedagoški zavod TK,
Vlada TK,Ured za internu reviziju, Ured za zakonodavstvo, Ured
za zajedničke poslove, Komisija za koncesije i Kantonalna agencija
za privatizaciju
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka goriva, maziva i rashladnih tečnosti
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka i isporuka goriva,, maziva i rashladnih tečnosti u ime i za
račun Ministarstava, pravosudnih organa , samostalnih upravnih
organizacija , Uredi pri Vladi TK-a, Komisija za koncesije,
Kaantonalna agencija za privatizaciju, Kantonalno
pravobranilaštvo na području općine Tuzla
II. Ukupna količina ili obim ugovora
detaljno opiisani u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
327.704,19 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Od datuma potpisivanja ugovora do 31.12.2014. ili do zaključenja
novog ugovora za 2015. godinu
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Fco sjedište dobavljača na području općine Tuzla
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Drugi dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i
koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka
dodjele ugovora
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:23.4.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 2
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 0
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:0,00
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
0,00
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabaka i isporuka goriva, maziva i rashladnih tečnosti za područje
općine Kalesija
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka se vrši u ime i za račun Općinskog suda Kalesija
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Detaljno definisani u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
6.837,61 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Od datuma potpisivanja ugovora do 31.12.2014. godine ili do
zaključenja novog ugovora za 2015. godinu
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Fco sjedište dobavljača
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:23.4.2014.
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka goriva, maziva i rashladnih tečnosti za područje
općine Gračanica
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka s vrši u ime i za račun Općinskog suda Gračanica
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Detaljno defiisani u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
3.675,21 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Od datuma potpisivanja ugovora do 31.12.2014. godine ili do
zaključenja novog ugovora za 2015. godinu
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Fco sjedište dobavljača
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:23.4.2014.
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 7
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka goriva, lož ulja, maziva i rashladnih tečnosti za
područje općine Gradačac
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka se vrši u ime i za račun Općinskog suda Gradačac
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Detaljno definisani u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
27.240,86 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Od datuma potpisivanja ugovora do 31.12.2014. godine ili do
zaključnenja novog ugovora za 2015. godine
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Fco sjedište dobavljača
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:23.4.2014.
(C-6607-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: