(poništenje poziva) Nabavka građevinskog materijala

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 45, 09.06.2014

MJEŠOVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA
REPUBLIKE SRPSKE"
MATIČNO PREDUZEĆE A.D. TREBINJE
ZAVISNO PREDUZEĆE
"ELEKTRO-HERCEGOVINA" A.D. TREBINJE
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 220-1-1-3-150/14
Broj obavještenja o nabavci: 220-1-1-1-140/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Mješoviti Holding "Elektroprivreda Republike
Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje Zavisno Preduzeće
"Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje
Kontakt osoba: Tomaš Brnjoš
Telefon: 059279801
Elektronska po{ta:@
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo vlasti i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.2.b. Nivo: Republika Srpska
I.2.c. Djelatnost: Električna energija
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II2.a. Broj lotova: 5
II.2.b. Poništava se: Jedan lot
II.2.b-1. Redni brojevi lotova: 2
II.3. Da li je zaključen okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka građevinskog materijala za potrebe radnih jedinica
OdjeljakIII: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka građevinskog materijala za RJ "Elektro-Bileća"
Bileća i Poslovnicu Berkovići
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kako je navedeno u tenderskom dokumentu
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma ili rok izvršenja
Jedna godina
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Kako je navedeno u tenderskom dokumentu
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 14.5.2014.
(C-8807-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: