(poništenje poziva) Nabavka guma za pomoćnu mehanizaciju

Datum objave: 19.10.2016. 11:56 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.10.2016.


OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

967-1-1-522-4-139/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. - SARAJEVO, ZAVISNO DRUŠTVO RUDNIK MRKOG
UGLJA "KAKANJ" D.O.O.
IDB/JIB 4218055050007
Kontakt osoba Edin Kasper
Adresa Alije Izetbegovića 17
Poštanski broj 72240 Kakanj (bhp sa)
Općina/Grad Kakanj
Telefon (032) 552-530
Faks (032) 552-530
Elektronska pošta rmu.kasper@gmail.com
Internet adresa www.rmukakanj.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Poništava se

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

1,3

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka guma za pomoćnu mehanizaciju

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka guma za pomoćnu mehanizaciju

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu
Dodatni predmet(i) 34350000-5 Gume za teška i laka vozila


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Ne

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka guma 23,5 R 25

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka guma 23,5 R 25

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu
Dodatni predmet(i) 34350000-5 Gume za teška i laka vozila

II Ukupna količina ili obim ugovora

Količina prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

43000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor se zaključuje na period od dvanaest mjeseci od dana obostranog potpisivanja ugovora

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. -Sarajevo Zavisno Društvo Rudnik mrkog uglja „KAKANJ“ d.o.o. –Kakanj

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

19.9.2016.

V 2. Broj primljenih ponuda


5


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka guma 20,5 R 25

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka guma 20,5 R 25

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu
Dodatni predmet(i) 34350000-5 Gume za teška i laka vozila

II Ukupna količina ili obim ugovora

Količina prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

22000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor se zaključuje na period od dvanaest mjeseci od dana obostranog potpisivanja ugovora

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. -Sarajevo Zavisno Društvo Rudnik mrkog uglja „KAKANJ“ d.o.o. –Kakanj

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

19.9.2016.

V 2. Broj primljenih ponuda


5

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
967-1-1-522-4-139/16
PODIJELI: