(poništenje poziva) Nabavka hirurškog šivaćeg materijala za potrebe O.J. Klinika za kardiohirurgiju

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 39, 19.05.2014

KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U
SARAJEVU
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 506-1-1-3-784/14
Broj obavještenja o nabavci: 506-1-1-1-637/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
Kontakt osoba: Mr.ph.spec. Indira Perla; tel:298142; fax:266841;
e-mail:indira.perlaŽkcus.ba
Telefon: 033298142
Elektronska po{ta: indira.perla@kcus.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javni subjekt
I.2.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost: Zdravstvo
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovoraRobe, Kupovina
II.2. Podjela na lotoveDa
II.2.a. Broj lotova: 5
II.2.b. Poništava se: Više lotova
II.2.b-1. Redni brojevi lotova: 3, 5
II.3. Da li je zaključen okvirni sporazum?Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazumaMedicinska sredstva DŽIDŽ - Hirurški šivaći materijal za potrebe O.J.
Klinika za kardiohirurgiju KCUS-a
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?Ne
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Konac polibutilat-poliester
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2014.godine
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
" Franko skladište kupca" - Klinička apoteka
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:70,00%
2. Uslovi plaćanja, učešće:30,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:31.3.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 3
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Žica hirurška
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Na period do 31.12.2014.godine
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
" Franko skladište kupca" - Klinička apoteka
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:70,00%
2. Uslovi plaćanja, učešće:30,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:31.3.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 3
(C-7658-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: