(poništenje poziva) Nabavka i ugradnja sistema klimatizacije u objektima RSU Briješće i ATC Vogošća, proširenje klimatizacije u prostorijama TKC Dolac Malata (ispravljači) i ATC Baščaršija (razdjeljnik), proširenje sistema klimatizacije u sali Moja TV-Alipašino Polje

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 26, 07.04.2014

BH TELECOM D.D.SARAJEVO
DIREKCIJA SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 358-1-1-3-277/14
Broj obavještenja o nabavci: 358-1-1-1-251/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BH Telecom d.d.Sarajevo, Direkcija Sarajevo
Kontakt osoba: Sabina Hasanović
Telefon: 033664813
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.2.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost: Telekomunikacije
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 3
II.2.b. Poništava se: Sve lotove
II.2.b-1. Redni brojevi lotova: 1, 2, 3
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka robe sa ugradnjom: LOT 1 Zamjena sistema klimatizacije
u objektima RSU Briješće i ATC Vogošća; LOT 2 Proširenje
klimatizacije u prostorijama TKC Dolac Malata (ispravljači) i ATC
Baščaršija (razdjeljnik); LOT 3 Proširenje sistema klimatizacije u
sali Moja TV - Alipašino Polje
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Kako je naznačeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Zamjena sistema klimatizacije u objektima RSU Briješće i ATC
Vogošća
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Kako je naznačeno u tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Kako je naznačeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
25.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
60 dana od dana obostranog potpisa ugovora
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
naselje Briješće i ATC Vogošća (općina Vogošća)
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Drugi dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i
koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka
dodjele ugovora
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:18.2.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 2
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 0
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:0,00
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
0,00
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Proširenje klimatizacije u prostorijama TKC Dolac Malta
(ispravljači) i ATC Baščaršija (razdjeljnik)
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Kako je naznačeno u tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Kako je naznačeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
100.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
60 dana od dana obostranog potpisa ugovora
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
TKC Dolac Malta (općina Novo Sarajevo) i ATC Baščaršija
(općina Stari Grad)
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:18.3.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 2
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 1
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM:61.313,40
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
61.313,40
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Proširenje sistema klimatizacije u sali Moja TV - Alipašino Polje
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Kako je naznačeno u tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Kako je naznačeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
100.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
60 dana od dana obostranog potpisa ugovora
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
ATC Alipašino Polje (općina Novi Grad)
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:18.3.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 2
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 1
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM:89.877,00
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
89.877,00
(C-5122-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: