(poništenje poziva) Nabavka izolacionih diskova za postrojenje 420 kV Kakanj

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 33, 28.04.2014

JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 258-1-1-3-1422/14
Broj obavještenja o nabavci: 258-1-1-1-1165/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -
Sarajevo
Kontakt osoba: Admir Bašić
Telefon: 033751000
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.2.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost: Električna energija
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Zamjena izolacionih diskova za postrojenje 420 kV Kakanj V
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Zamjena izolacionih diskova za postrojenje 420 kV Kakanj V
gasom izolirano postrojenje
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
21 komad
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
122.000,00 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Cijene svih prihvatljivih ponuda su značajno veće od budžeta
ugovornog organa
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 31.3.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 1
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 1
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
199.920,00 KM
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
199.920,00 KM
(C-6573-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: