(poništenje poziva) Nabavka kamena i gotovih spomenika

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 39, 19.05.2014

GRADSKO GROBLJE JK A.D. BANJA LUKA
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 1057-1-1-3-14/14
Broj obavještenja o nabavci: 1057-1-1-1-13/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRADSKO GROBLJE JK A.D. BANJA LUKA
Kontakt osoba: Željka Šurlac
Telefon: 051216412
Elektronska po{ta: uprava@ggroblje.com
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo vlasti i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javni subjekt
I.2.b. Nivo: Banja Luka
I.2.c. Djelatnost: Upravljanje i održavanje stambenih objekata i
ostale komunalne djelatnosti
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II2.a. Broj lotova: 3
II.2.b. Poništava se: Sve lotove
II.2.b-1. Redni brojevi lotova: 1, 2, 3
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
NABAVKA KAMENA I GOTOVIH SPOMENIKA
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
NABAVKA KAMENA ZA KAMENOREZAČKE RADOVE I
GOTOVIH SPOMENIKA
OdjeljakIII: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.5. Dodatne informacije
TENDER PONISTEN ZBOG NEDOSPJELIH PONUDA
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
KAMEN TABLE ( LASTE )
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
NABAVKA KAMENA U TABLAMA (LASTRAMA) ZA
KAMENOREZAČKE RADOVE
II. Ukupna količina ili obim ugovora
115.330,00
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
115.330,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
1 GODINA
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
SKLADIŠTE GRADSKOG GROBLJA, FRANCA ŠUBERTA
11,B.LUKA
III. Podkriterijumi
1. CIJENA, učešće: 70,00%
2. ROK PLAĆANJA, učešće: 20,00%
3. ROK ISPORUKE, učešće: 10,00%
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 12.5.2014.
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
KAMEN FREZANI
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
NABAVKA KAMENA FREZANOG ZA KAMENOREZAČKE
RADOVE
II. Ukupna količina ili obim ugovora
21.793,00
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
21.793,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
1 GODINA
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
SKLADIŠTE GRADSKOG GROBLJA,FRANCA ŠUBERTA
11,B.LUKA
III. Podkriterijumi
1. CIJENA, učešće: 70,00%
2. ROK PLAĆANJA, učešće: 20,00%
3. ROK ISPORUKE, učešće: 10,00%
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 12.5.2014.
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
NABAVKA GOTOVIH SPOMENIKA
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
NABAVKA GOTOVIH SPOMENIKA
II. Ukupna količina ili obim ugovora
14.780,00
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
14.780,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
1 GODINA
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
SKADIŠTE GRADSKOG GROBLJA, FRANCA ŠUBERTA 11,
B. LUKA
III. Podkriterijumi
1. CIJENA, učešće: 70,00%
2. ROK PLAĆANJA, učešće: 20,00%
3. ROK ISPORUKE, učešće: 10,00%
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 12.5.2014.
(C-7509-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: