(poništenje poziva) Nabavka lijekova sa Liste lijekova iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Unsko-sanskom kantonu

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 41, 26.05.2014

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA UNSKO
SANSKOG KANTONA
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 658-4-1-3-31/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA UNSKO
SANSKOG KANTONA
Kontakt osoba: Amel Mulalić
Telefon: 037222971
Elektronska po{ta: kzzobih@bih.net.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javni subjekt
I.2.b. Nivo: Unsko-sanski kanton
I.2.c. Djelatnost: Zdravstvo
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Poništava se: Jedan lot
II.2.b-1. Redni brojevi lotova: 2
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka lijekova sa Liste lijekova iz obaveznog
zdravstvenog osiguranja u Unsko-sanskom kantonu
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka lijekova sa Liste lijekova iz obaveznog
zdravstvenog osiguranja u Unsko-sanskom kantonu.
II. Ukupna količina ili obim ugovora
prema TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
5.165,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
do 31.01.2015.
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Ugovorne apoteke na području Unsko-sanskog kantona.
III. Podkriteriji
1. cijena, učešće:50,00%
2. rok isporuke, učešće:30,00%
3. uvjeti plaćanja (rok plaćanja fakture za isporučenu robu),
učešće:20,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:29.4.2014.
(C-8193-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: