(poništenje poziva) Nabavka lijekova, sanitetskog i potrošnog materijala, stomatološkog materijala i dezinficijenasa

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 41, 26.05.2014

FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 523-1-1-3-69/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE
Kontakt osoba: MARA MANDIĆ
Telefon: 033205378
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Organ uprave
I.2.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost: Javna uprava
I.3. Zajednička nabavka
Da
I.3.a. Ugovorni organi koji su učestvovali u zajedničkoj
nabavci
1. Kaznenopopravni zavod zatvorenog tipa Zenica, Federacija
Bosne i Hercegovine
2. Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Sarajevo,
Federacija Bosne i Hercegovine
3. KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG
TIPA, Federacija Bosne i Hercegovine
4. Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa Mostar,
Federacija Bosne i Hercegovine
5. Kazneno popravni Zavod PT Bihać, Federacija Bosne i
Hercegovine
6. KPZ poluotvorenog tipa Orašje, Federacija Bosne i
Hercegovine
7. Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa u Busovači,
Federacija Bosne i Hercegovine
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 4
II.2.b. Poništava se: Jedan lot
II.2.b-1. Redni brojevi lotova: 3
II.3. Da li je zaključen okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Zajednička javna nabavka lijekova, sanitetskog i potrošnog
materijala, stomatološkog materijala i dezinficijensa za potrebe
Kazneno-popravnih zavoda u FBiH
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Zajednička javna nabavka lijekova, sanitetskog i potrošnog
materijala, stomatološkog materijala i dezinficijensa za potrebe
Kazneno-popravnih zavoda u FBiH
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka stomatološkog materijala
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Stomatološki materijal
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
45.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
36 mjeseci
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Kazneno-popravni zavodi u FBiH
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:15.4.2014.
(C-7788-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: