(poništenje poziva) Nabavka mašine za hlađenje/grijanje

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 41, 26.05.2014

JP KOMUNALNO BRČKO DOO
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 20-1-1-3-329/14
Broj obavještenja o nabavci: 20-1-1-1-311/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP KOMUNALNO BRČKO doo
Kontakt osoba: Jelena Stević
Telefon: 049216349
Elektronska po{ta: jelena.bratanovic@komunalno.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.2.b. Nivo: Brčko distrikt
I.2.c. Djelatnost: Električna energija
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka mašine za hlađenje / grijanje za novu poslovnu zgradu
JPK
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
70.000,00 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Brčko distrikt
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 13.5.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 4
(C-7877-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: