(poništenje poziva) Nabavka materijala za izgradnju elektroenergetskih objekata s ugradnjom u Posebnoj zoni - Pogon Grude - DP JUG

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 45, 09.06.2014

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE
HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR
OBAVIJEST
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE
BROJ 307-1-1-3-959/14
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d.
Mostar
Kontakt osoba: Daniel Grbešić
Telefon: 036335734
Elektronska po{ta: daniel.grbesic@ephzhb.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa,razina i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javno poduzeće
I.2.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost: Električna energija
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe, Kupovina
II.4. Opis
II.4.a Naziv predmeta ugovora
Nabava materijala za izgradnju elektroenergetskih objekata s
ugradnjom u Posebnoj zoni - Pogon Grude - DP JUG
II.4.b Kratak opis predmeta ugovora
Nabava materijala za izgradnju elektroenergetskih objekata s
ugradnjom u Posebnoj zoni - Pogon Grude - DP JUG
II.5 Ukupna količina ili obim ugovora
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
995.000,00 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
JP "ELEKTROPRIVREDA HZ HB" d.d.d Mostar, Distribucija
električne energije - DP JUG - Pogon Grude
II.8 Trajanje ugovora ili rok izvršenja
6 (šest) mjeseci
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriteriji za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 19.5.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 3
(C-8702-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: