(poništenje poziva) Nabavka medicinskih sredstava-dezinficijensi i antiseptici

Datum objave: 23.09.2016. 08:50 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1125-1-1-119-4-60/16


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGANI 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA OPĆA BOLNICA "PRIM. DR ABDULAH NAKAŠ"
IDB/JIB 4200288400001
Kontakt osoba Prim. mr. ph. Olivera Vasković, tel. 033/285-211
Adresa Kranjčevićeva 12
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 285-100
Faks (033) 285-485
Elektronska pošta hospital@obs.ba
Internet adresa www.obs.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

8

II 2.b. Poništava se

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

1,2,3,6,7,8

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

84744,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Medicinska sredstva-dezinficijensi i antiseptici

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Medicinska sredstva - Dezificijensi i antiseptici

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Ne

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Dezinfekciona sredstva za ruke,površine i instumente

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33631600-8 Antiseptici i dezinficijensi

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

dato u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

20550,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Javna ustanova Opća bolnica Prim.Dr.Abdulah Nakaš,Bolnička apoteka

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

9.8.2016.

V 2. Broj primljenih ponuda

1ANEKS E


Broj lota koji se poništava

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Maramice za dezifekciju medicinskih uređaja

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33631600-8 Antiseptici i dezinficijensi

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

dato u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

230,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Javna ustanova Opća bolnica Prim.Dr.Abdulah Nakaš,Bolnička apoteka

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

9.8.2016.

V 2. Broj primljenih ponuda

1ANEKS E


Broj lota koji se poništava

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Hlorheksidin pjenušavi

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33631600-8 Antiseptici i dezinficijensi

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

dato u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1630,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Javna ustanova Opća bolnica Prim.Dr.Abdulah Nakaš,Bolnička apoteka

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

9.8.2016.

V 2. Broj primljenih ponuda

1ANEKS E


Broj lota koji se poništava

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Četke za hirurško pranje ruku

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33631600-8 Antiseptici i dezinficijensi

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

dato u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1172,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Javna ustanova Opća bolnica Prim.Dr.Abdulah Nakaš,Bolnička apoteka

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

9.8.2016.

V 2. Broj primljenih ponuda

1ANEKS E


Broj lota koji se poništava

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Dezinficijens za vodu

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33631600-8 Antiseptici i dezinficijensi

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

dato u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2570,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Javna ustanova Opća bolnica Prim.Dr.Abdulah Nakaš,Bolnička apoteka

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

9.8.2016.

V 2. Broj primljenih ponuda

1ANEKS E


Broj lota koji se poništava

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Antiseptici-dezinficijensi za ruke i površine

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33631600-8 Antiseptici i dezinficijensi

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

dato u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

36502,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Javna ustanova Opća bolnica Prim.Dr.Abdulah Nakaš,Bolnička apoteka

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

9.8.2016.

V 2. Broj primljenih ponuda

1

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1125-1-1-119-4-60/16
PODIJELI: