(poništenje poziva) Nabavka mini bagera sa gumenim gusjenicama

Datum objave: 27.09.2016. 09:40 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

411-1-1-1-4-2/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KOMUNALNO PREDUZEĆE "PARK" A.D. M.GRAD
IDB/JIB 4401197280009
Kontakt osoba Milan Kovačević
Adresa Stevana Sinđelića 51
Poštanski broj 70260 Mrkonjić Grad (sp)
Opština/Grad Mrkonjić Grad
Telefon (050) 211-506
Faks (050) 211-066
Elektronska pošta parkmg@teol.net
Internet adresa www.parkmg.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Mrkonjić Grad

I 2.c. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

NABAVKA MINI BAGERA ZA POTREBE PREDUZEĆA

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

NABAVKA MINI BAGERA SA GUMENIM GUSJENICAMA ZA POTRBE PREDUZEĆA.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 43260000-3 Mehaničke kašike, bageri ekskavatori i utovarivači te mašine za rudarstvo


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FRANKO KRUG PREDUZEĆA, MRKONJIĆ GRAD

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

15 DANA

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja
postupka javne nabavke.:
Poništava se nabaavka zboh rješenja Kancelarije za razmatranje žalbi u Banja Luci
broj JN2-02-07-1-438-7/16 od 15.09.2016 godine

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

26.9.2016.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
411-1-1-1-4-2/16
PODIJELI: