(poništenje poziva) Nabavka oružja

Datum objave: 01.09.2016. 08:18 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 01.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

709-1-1-44-4-31/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA UNSKO-SANSKOG KANTONA
IDB/JIB 4263093360007
Kontakt osoba Asifa Kržalić
Adresa 502. Viteške brigade br. 2
Poštanski broj 77000 Bihać (bhp sa)
Općina/Grad Bihać
Telefon (037) 224-224
Faks (037) 221-560
Elektronska pošta mupusk@mupusk.gov.ba
Internet adresa www.mupusk.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Unsko-sanski kanton

I 2.c. Djelatnost

Službe javnog reda i sigurnosti

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka oružja

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka snajperske puške

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35321200-2 Puške


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Data u tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bihać

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do 31.12.2016

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Ponude su iste cijene i Komisija nije mogla odabrati najpovoljnijeg ponuđača.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

1.9.2016.

V 2. Broj primljenih ponuda

2

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

2

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

8500,00

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

8500,00

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
709-1-1-44-4-31/16
PODIJELI: