(poništenje poziva) Nabavka osnovnih sredstava za restoran društvene ishrane - mašine za pranje posuđa

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 43, 02.06.2014

MJEŠOVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA
REPUBLIKE SRPSKE"
ZAVISNO PREDUZEĆE "RUDNIK I
TERMOELEKTRANA UGLJEVIK"
AKCIONARSKO DRUŠTVO UGLJEVIK
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 297-1-1-3-1600/14
Broj obavještenja o nabavci: 297-1-1-1-1499/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Mješoviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske",
Zavisno Preduzeće "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik"
akcionarsko društvo Ugljevik
Kontakt osoba: Zorica Manojlović
Telefon: 055771519
Elektronska po{ta: javnenabavke@riteugljevik.com
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.2.b. Nivo: Republika Srpska
I.2.c. Djelatnost: Električna energija
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Poništava se: Sve lotove
II.2.b-1. Redni brojevi lotova: 1, 2
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
T 38/14 Nabavka osnovnih sredstava za restoran društvene ishrane
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Mašina za pranje posuđa sa deparatorom (automatskim) i komplet
ulazno-izlaznih stolova i visećom tuš slavinom snage 23,5KNJ
II. Ukupna količina ili obim ugovora
kom.- 2
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
42.500,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
12 mjeseci
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
RiTE Ugljevik
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:12.5.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 4
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Mašina za pranje posuđa sa deparatorom (automatskim) i
kompletom ulazno-izlaznom stolova i visećom tuš slavinom
ukupne snage min 6KNJ-max 9kNJ
II. Ukupna količina ili obim ugovora
kom- 1
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
7.800,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
12 mjeseci
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
RiTE Ugljevik
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:12.5.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 4
(C-8578-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: