(poništenje poziva) Nabavka osnovnog energenta: drvni otpad (piljevina, afal i sječka)

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 45, 09.06.2014

KOMUNALNO PREDUZEĆE "GRADSKE TOPLANE"
AD
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 862-1-1-3-10/14
Broj obavještenja o nabavci: 862-1-1-1-9/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KOMUNALNO PREDUZEĆE "GRADSKE TOPLANE"
AD
Kontakt osoba: NENAD PAVLOVIĆ
Telefon: 057227033
Elektronska po{ta: toplane@paleol.net
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo vlasti i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.2.b. Nivo: PALE-RS
I.2.c. Djelatnost: Prenos ili distribucija plina ili toplotne
energije
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka osnovnog energenta-drvni otpad za 2014. godinu
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Predmet ugovora je nabavka osnovnog energenta-drvni otpad (
piljevina,afal,sječka) nastao utekućoj proizvodnji, a za potrebe
preduzeća u 2014. godini.Ukupna potrebna količina je 27 000pmi
to piljevine u iznosu od 14 000nm, afala u iznosu od 7 000 pm i
sječkeuiznosuod6000 nm.
II.5 Ukupna količina ili obim ugovora
27 000pm
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
445.500,00 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Deponija kotlovnice KP "Gradske toplane" a.d. Pale
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
31.12.2014. godine
OdjeljakIII: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
III.2.a. Podkriterijumi
1.. cijena ponude, učešće:85,00%
2.. rok plaćanja, učešće:15,00%
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 29.5.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 5
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 1
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
378.200,00 KM
V.4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
378.200,00 KM
(C-8896-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: