(poništenje poziva) Nabavka pekarskih proizvoda, mesa i mesnih prerađevina, sredstava za higijenu...

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 36, 12.05.2014

DJEČIJI VRTIĆ "ČIKA JOVA ZMAJ"
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 789-1-1-3-14/14
Broj obavještenja o nabavci: 789-1-1-1-11/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Dječiji vrtić "Čika Jova Zmaj"
Kontakt osoba: Đorđe Perić
Telefon: 055204808
Elektronska po{ta: zmaj.j@teol.net
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo vlasti i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javni subjekt
I.2.b. Nivo: BIJELJINA
I.2.c. Djelatnost: Socijalna zaštita
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II2.a. Broj lotova: 4
II.2.b. Poništava se: Sve lotove
II.2.b-1. Redni brojevi lotova: 1, 2, 3, 4
II.3. Da li je zaključen okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka robe za ishranu djece i održavanje higijene u Dječijem
vrtiću "Čika Jova Zmaj"
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka robe za ishranu djece i održavanje higijene u Dječijem
vrtiću "Čika Jova Zmaj"
OdjeljakIII: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka pekarskih proizvoda
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka pekarskih proizvoda
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
19.005,02 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma ili rok izvršenja
1 godina
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Dječiji vrtić "Čika Jova Zmaj" Bijeljina
III. Podkriterijumi
1. Cijena, učešće:70,00%
2. Uslovi i način plaćanja, učešće:20,00%
3. Rokovi isporuke, učešće:10,00%
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 8.5.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 1
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 1
V.4. Informacije o najnižoj /najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM:0,00
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
0,00
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka mesa i mesnih prerađevina
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka mesa i mesnih prerađevina
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
25.495,43 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma ili rok izvršenja
1 godina
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Dječiji vrtić "Čika Jova Zmaj" Bijeljina
III. Podkriterijumi
1. Cijena, učešće:70,00%
2. Uslovi i način plaćanja, učešće:20,00%
3. Rokovi isporuke, učešće:10,00%
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 8.5.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 1
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 1
V.4. Informacije o najnižoj /najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM:0,00
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
0,00
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka mješovite robe
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka mješovite robe
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
80.156,85 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma ili rok izvršenja
1 godina
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Dječiji vrtić "Čika Jova Zmaj" Bijeljina
III. Podkriterijumi
1. Cijena, učešće:70,00%
2. Uslovi i način plaćanja, učešće:20,00%
3. Rokovi isporuke, učešće:10,00%
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 8.5.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 1
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 1
V.4. Informacije o najnižoj /najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM:0,00
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
0,00
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka sredstava za higijenu
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka sredstava za higijenu
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
14.320,20 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma ili rok izvršenja
1 godina
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Dječiji vrtić "Čika Jova Zmaj" Bijeljina
III. Podkriterijumi
1. Cijena, učešće:70,00%
2. Uslovi i način plaćanja, učešće:20,00%
3. Rokovi isporuke, učešće:10,00%
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 8.5.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 1
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 1
V.4. Informacije o najnižoj /najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM:0,00
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
0,00
(C-7356-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: