(poništenje poziva) Nabavka pilećeg mesa

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 39, 19.05.2014

JAVNA USTANOVA STUDENTSKI CENTAR PALE
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 341-1-1-3-44/14
Broj obavještenja o nabavci: 341-1-1-1-38/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javna ustanova Studentski centar Pale
Kontakt osoba: Igor Marković
Telefon: 057223891
Elektronska po{ta: s.c.pale@gmail.com
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo vlasti i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javni subjekt
I.2.b. Nivo: Republika Srpska
I.2.c. Djelatnost: Obrazovanje
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.3. Da li je zaključen okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 2 (dvije) godine
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 42.735,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
nabavka pilećeg mesa
II.5 Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
42.735,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Objekti J.U. Studentski centar Pale
OdjeljakIII: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 24.4.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 2
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 2
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
34.840,00 KM
V.4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
35.284,00 KM
(C-7506-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: