(poništenje poziva) Nabavka prečke i spojnice lanca, stezača lanca, rezervnih dijelova za reduktore, rezervnih dijelova za pumpe visokog pritiska i rezervnih dijelova za sekcije podgrade

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 43, 02.06.2014

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO
ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. TUZLA
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 298-1-1-3-1220/14
Broj obavještenja o nabavci: 298-1-1-1-1078/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla
Kontakt osoba: Edin Šehanović
Telefon: 035280083
Elektronska po{ta: sehanovic.edin@kreka.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.2.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost: Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 5
II.2.b. Poništava se: Više lotova
II.2.b-1. Redni brojevi lotova: 3, 4
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Prečke i spojnice lanca, stezač lanca, rezervni dijelovi za reduktore,
rezervni dijelovi za pumpe visokog pritiska EHP 3K/60 Hauhinco i
rezervni dijelovi za sekcije podgrade "KMŠČ" ( LOT 1 - LOT 5 )
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Prečke i spojnice lanca, stezač lanca, rezervni dijelovi za reduktore,
rezervni dijelovi za pumpe visokog pritiska EHP 3K/60 Hauhinco i
rezervni dijelovi za sekcije podgrade "KMŠČ" ( LOT 1 - LOT 5 )
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Rezervni dijelovi za reduktore
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Rezervni dijelovi za reduktore
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
80.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Do realizacije ugovornih obaveza obje ugovorne strane
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Rudnik "Mramor" u Mramoru
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:15.5.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 1
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Rezervni dijelovi za pumpe visokog pritiska EHP 3K/60 Hauhinco
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Rezervni dijelovi za pumpe visokog pritiska EHP 3K/60 Hauhinco
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
40.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Do realizacije ugovornih obaveza obje ugovorne strane
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Rudnik "Mramor" u Mramoru
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Cijene svih prihvatljivih ponuda su značajno veće od budžeta
ugovornog organa
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:15.5.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 2
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 1
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
50.620,54
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
50.620,54
(C-8356-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: