(poništenje poziva) Nabavka računarske opreme, opreme za laboratoriju, ginekološku ambulantu, dijagnostičke opreme...

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 43, 02.06.2014

MINISTARSTVO ZDRAVLJA I SOCIJALNE
ZAŠTITE REPUBLIKE SRPSKE
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 802-1-1-3-15/14
Broj obavještenja o nabavci: 802-1-1-1-10/13
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike
Srpske
Kontakt osoba: Slobodanka Stjepanović
Telefon: 051339486
Elektronska po{ta: ministarstvo-zdravlja@mzsz.vladars.net
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo vlasti i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Organ uprave
I.2.b. Nivo: Republika Srpska
I.2.c. Djelatnost: Javna uprava
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II2.a. Broj lotova: 6
II.2.b. Poništava se: Jedan lot
II.2.b-1. Redni brojevi lotova: 2
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka robe za opremanje Zavoda za forenzičku psihijatriju,
Sokolac-ponovljeni postupak-faza2
OdjeljakIII: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Lot7Oprema za održavanje
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka opreme za održavanje
II. Ukupna količina ili obim ugovora
50.000,00
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
50.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
45dana
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Zavod za forenzičku psihijatriju,Sokolac
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 23.5.2014.
(C-8358-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: