(poništenje poziva) Nabavka rezervnih dijelova za bager Liebherr

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 36, 12.05.2014

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO
ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. TUZLA
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 298-1-1-3-1184/14
Broj obavještenja o nabavci: 298-1-1-1-1099/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo,
ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla
Kontakt osoba: Edin Šehanović
Telefon: 035280083
Elektronska po{ta: sehanovic.edin@kreka.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.2.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost: Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Rezervni dijelovi za bager "Liebherr" R 974B
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Rezervni dijelovi za bager "Liebherr" R 974B
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
300.000,00 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Rudnik "Dubrave" u Dubravama
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Do realizacije ugovornih obaveza obje ugovorne strane
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 6.5.2014.
(C-7152-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: