(poništenje poziva) Nabavka rezervnih dijelova za bager SRs - 402

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 26, 07.04.2014

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO
ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. TUZLA
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 298-1-1-3-1131/14
Broj obavještenja o nabavci: 298-1-1-1-1009/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka"
d.o.o. - Tuzla
Kontakt osoba: Edin Šehanović
Telefon: 035280083
Elektronska po{ta: poslovikomercijale@kreka.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.2.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost: Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Rezervni dijelovi za bager SRs - 402 ( int. br. 3 i 5 )
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Rezervni dijelovi za bager SRs - 402 ( int. br. 3 i 5 )
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
28.500,00 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Rudnik "Dubrave"
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Do realizacije ugovornih obaveza obje ugovorne strane
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 25.3.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 1
V.5. Dodatne informacije
Odluka o poništenju postupka br. U-814/14 od 25.3.2014. godine
C-5142-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: