(poništenje poziva) Nabavka štampača, kopir aparata i multifunkcijskih uređaja

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 26, 07.04.2014

UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 254-1-1-3-326/14
Broj obavještenja o nabavci: 254-1-1-1-266/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
Kontakt osoba: ERVINA SAMARDŽIĆ / ALDIN SEDIĆ
Telefon: 051335100
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Organ uprave
I.2.b. Nivo: Državni nivo
I.2.c. Djelatnost: Javna uprava
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 3
II.2.b. Poništava se: Sve lotove
II.2.b-1. Redni brojevi lotova: 1, 2, 3
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Ponovni otvoreni postupak za nabavku i isporuku štampača, kopir
aparata i multifunkcijskih uređaja za potrebe UIO
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Podijeljeno u LOT-ove kako slijedi:
LOT I- Nabavka i isporuka štampača
LOT II- Nabavka i isporuka kopir aprata
LOT III - Nabavka i isporuka multifunkcijskih uređaja
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka štampača
II. Ukupna količina ili obim ugovora
40 komada
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
10.256,40 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Kao u tenderskoj
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Središnji ured UIO, Banja Luka, Bana Lazarevića bb
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:90,00%
2. Garantni rok za isporučenu robu, učešće:10,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Drugi dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i
koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka
dodjele ugovora
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:10.3.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 5
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 4
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM:10.080,01
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
29.320,01
V.5. Dodatne informacije
Zbog žalbenog postupka, postupak nabavke nije okončan dodjelom
ugovora prije kraja budžetske godine u kojoj su sredstva
obezbjeđena za predmetnu nabavku.
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka kopir aparata
II. Ukupna količina ili obim ugovora
45 komada
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
115.384,50 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Kao u tenderskoj
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Središnji ured UIO, Banja Luka, Bana Lazarevića bb
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:90,00%
2. Garantni rok za isporučenu robu, učešće:10,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Drugi dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i
koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka
dodjele ugovora
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:10.3.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 7
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 5
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM:114.615,02
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
256.882,55
V.5. Dodatne informacije
Zbog žalbenog postupka, postupak nabavke nije okončan dodjelom
ugovora prije kraja budžetske godine u kojoj su sredstva
obezbjeđena za predmetnu nabavku.
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka multifunkcijskih uređaja
II. Ukupna količina ili obim ugovora
90 komada
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
46.153,48 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Kao u tenderskoj
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Središnji ured UIO, Banja Luka, Bana Lazarevića bb
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:90,00%
2. Garantni rok za isporučenu robu, učešće:10,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Drugi dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i
koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka
dodjele ugovora
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:10.3.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 4
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 3
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM:45.270,01
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
46.152,32
V.5. Dodatne informacije
Zbog žalbenog postupka, postupak nabavke nije okončan dodjelom
ugovora prije kraja budžetske godine u kojoj su sredstva
obezbjeđena za predmetnu nabavku.
(C-5314-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: