(poništenje poziva) Nabavka svjetlovodnog kabela, svjetlovodnih razdjelnika i pocinčane željezne cijevi

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 36, 12.05.2014

JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE
TELEKOMUNIKACIJE D.D.
OBAVIJEST
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE
BROJ 73-1-1-3-1045/14
Broj obavijesti o nabavi: 73-1-1-1-943/14
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijeluNaziv: Javno poduzeće Hrvatske telekomunikacije d.d.
Kontakt osoba: Zoran Božić
Telefon: 036319999
Elektronska po{ta: zoran.bozic@hteronet.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa,razina i glavna djelatnostI.2.a. Vrsta: Javno poduzeće
I.2.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost: Telekomunikacije
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe, Kupovina
II.2 Podjela na lotoveDa
II.2.a Broj lotova: 3
II.2.b Poništava se: Jedan lot
II.2.b-1 Redni brojevi lotova: 3
II.4. Opis
II.4.a Naziv predmeta ugovoraSvjetlovodni kabel, svjetlovodni razdjelnici i pocinčane ‘eljezne
cijevi
II.4.b Kratak opis predmeta ugovoraSvjetlovodni kabel, svjetlovodni razdjelnici i pocinčane ‘eljezne
cijevi
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriteriji za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Pocinčane ‘eljezne cijevi
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Lot 3: Pocinčane ‘eljezne cijevi
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Utvrđeno je u dijelu tehničke dokumentacije za nadmetanje
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
110.000,00 KM
II.2 Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Do ispunjenja ugovornih obveza
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
JP HT d.d. Mostar, Centralno skladište, Trn Široki Brijeg
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 9.4.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 4
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 2
V.4 Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
90.750,00
V.4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
102.366,00
(C-7025-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: