(poništenje poziva) Nabavka usluga angažovanja radne snage i mehanizacije za potrebe izvođenja radova na uklanjanju bespravno izgrađenih objekata

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 26, 07.04.2014

OPĆINA KALESIJA
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 326-1-2-3-23/14
Broj obavještenja o nabavci: 326-1-2-1-20/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OPĆINA KALESIJA
Kontakt osoba: Salmir Avdibašić
Telefon: 035631259
Elektronska po{ta: javnenabavke@kalesija.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Organ uprave
I.2.b. Nivo: KALESIJA
I.2.c. Djelatnost: Javna uprava
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.3. Da li je zaključen okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: Dvije godine.
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka usluga angažovanja radne snage i mehanizacije za potrebe
izvođenja radova na uklanjanju bespravno izgrađenih objekata
(građevina)
II.5. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Područje općine Kalesija
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 10.3.2014.
(C-5263-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: